17 listopada br. Zarząd Funduszu rozstrzygnął Konkurs "Cykliczne upowszechnianie przez media zasady zrównoważonego rozwoju i informacji dotyczących źródeł i systemów finansowania ochrony środowiska w 2017 roku". Do dofinansowania w formie dotacji zakwalifikowano 67 wniosków na łączną kwotę 2 021 590 zł. Dofinansowane zadania będą realizowane w okresie od 01.01.2017 do 31.12.2017 roku. 

Pełna lista beneficjentów - zobacz