7 października odbyło się uroczyste otwarcie trzech Zielonych pracowni na terenie Gminy Pilchowice. Dzięki dofinansowaniu Wojewódzkiego Funduszu w łącznej wysokości 41.772,70 zł utworzono pracownie w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wilczy (15.671,17 zł), Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Żernicy (12.607,17 zł) i Zespole Szkół w Pilchowicach (13.494,36 zł).

Zielone pracownie w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wilczy i w Zespole Szkół w Pilchowicach będą służyły uczniom z klas IV – VI szkoły podstawowej podczas zajęć przyrody. Pracownia w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Żernicy będzie wykorzystywana zarówno przez uczniów szkoły podstawowej, jak i gimnazjum.

Wyposażenie Zielonych pracowni stanowi sprzęt laboratoryjny, mikroskopy, zestawy pomocy dydaktycznych oraz sprzęt multimedialny (projektor, urządzenie wielofunkcyjne, aparat fotograficzny, laptop, rzutnik, ekran multimedialny). Pracownie umeblowano w stoliki jedno i dwuosobowe, krzesła, regały i szafki, tablicę oraz pojemniki na pomoce dydaktyczne. Szkoły nie brały udziału w konkursie Zielona Pracownia_projekt. 

Gratulujemy nauczycielom bardzo dobrego pomysłu, a uczniom życzymy wielu sukcesów naukowych!

Prezes Funduszu Andrzej Pilot przy okazji otwarcia Zielonych pracowni zwiedził również budynki 2 publicznych przedszkoli w Pilchowicach i Nieborowicach, które są w trakcie realizacji dofinansowanych przez WFOŚiGW w Katowicach zadań termomodernizacyjnych, ramach których przeprowadzono likwidację kotłowni opalanych węglem, zabudowę kotłowni gazowej, zabudowę pomp ciepła, modernizację instalacji c.o. oraz docieplenie przegród budowlanych i wymianę okien i drzwi.