Dzięki dofinansowaniu Wojewódzkiego Funduszu w wysokości 22 185,95 zł w Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Pankach utworzona została pracownia przyrodnicza pn. „Ekopanek”. Nowa pracownia służyć będzie uczniom podczas zajęć przyrody oraz zajęć pozalekcyjnych prowadzonych w ramach edukacji ekologicznej.

W przestrzeni nowo urządzonej sali zostały wydzielone strefy tematyczne - kącik „Młodego botanika”, kącik „Młodego zoologa”, kącik doświadczeń „Dociekliwy obserwator”, kącik literatury przyrodniczej i kącik zajęć w terenie. Ten ostatni zaopatrzony został w sprzęt do wykonywania badań i obserwacji przyrody. 

Uroczyste otwarcie pracowni odbyło się we wtorek, 4 października br. Nauczycielom gratulujemy dobrego pomysłu, a młodym przyrodnikom życzymy wielu sukcesów naukowych.