Ekipa telewizyjna TVN wraz z Mają Popielarską z programu „Maja w ogrodzie” towarzyszyła uczestnikom warsztatów hortiterapeutycznych w ogrodzie sensorycznym ”Miniarboretum Partytury Emocji” w Będzinie. Założenie miniarboretum zostało dofinansowane przez WFOŚiGW w Katowicach w ramach wspierania działań związanych z edukacją ekologiczną.

Działalność ogrodu związana jest z promowaniem hortiterapii (ogrodoterapia – leczenie za pomocą ogrodów) jako dobrej praktyki terapeutycznej dla różnych grup społecznych. Główną grupą uczestnicząca w zajęciach jest społeczność osób z niepełnosprawnością intelektualną Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu „Bądź  z Nami” w Będzinie, a także dzieci w wieku przedszkolnym, młodzież w wieku szkolnym, osoby z innych placówek opiekuńczych. Stowarzyszenie podjęło współpracę z uniwersytetami trzeciego wieku, daje to możliwość rozwoju działań w prowadzonych warsztatach ekologicznych dla seniorów.

Więcej informacji: www.bedzin.pl/aktualnosc-1047-maja_w_ogrodzie_w_bedzinie.html