Klub Gaja serdecznie zaprasza do udziału w 14. edycji programu Święto Drzewa pod hasłem "Święto Drzewa - wśród pól". Program ten ma na celu zachęcenie mieszkańców z terenów wiejskich do podejmowania lokalnych działań na rzecz sadzenia i ochrony zadrzewień śródpolnych. Warto dodać, że zadrzewienia i zakrzewienia śródpolne mają duży wpływ na ochronę różnorodności bilogicznej oraz łagodzenie skutków zmian klimatu na terenach rolniczych.

Serdecznie zapraszamy do udziału w kolejnej edycji Święta Drzewa! http://swietodrzewa.pl/?p=7848