Zieloną pracownię w Szkole Podstawowej im. Powstańców Śląskich 20 września br. uroczyście otwarł Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach – Pan Andrzej Pilot. 

Modernizacja klasy, dofinansowana ze środków Funduszu w formie dotacji do kwoty 32 032,68 zł, przewidywała zakup sprzętu multimedialnego, ergonomicznych mebli oraz wielofunkcyjnych pomocy dydaktycznych - m.in modeli owadów czy robota solarnego.