Pan Andrzej Pilot – Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach – 19 września br. wziął udział w uroczystym otwarciu Zielonych Pracowni w SP nr 15 oraz SP nr 26 w Zabrzu, dofinansowanych ze środków Funduszu w łącznej kwocie ponad 65 tys. złotych.

Mieszcząca się w Szkole Podstawowej nr 15 w Zabrzu pracownia przyrodnicza pn. „Eko – Strefa Młodego Badacza” została wyposażona w zestawy mikroskopów z preparatami, przyrządy do badania wód i gleby oraz nowoczesny sprzęt elektroniczny. W pracowni znalazło się także miejsce na kącik „szperacza i globtrotera” z czasopismami przyrodniczymi oraz grami edukacyjnymi dla młodszych dzieci.

„Świat Odkrywców Przyrody” to nowo otwarta pracownia w Szkole Podstawowej nr 26 w Zabrzu, która będzie stanowić dopełnienie posiadanego przez szkołę ogrodu botanicznego, ze zbiorami pochodzącymi z różnych stron świata. W ramach zajęć prowadzona będzie m.in. obserwacja materiału roślinnego i zwierzęcego oraz hodowla roślin, które następnie zostaną posadzone w ogrodzie.