30 lat Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, to trzy dekady modernizacji naszego regionu. Regionu, który przez dziesięciolecia był postrzegany jako mocno zanieczyszczony, zindustrializowany, z trującym środowisko przemysłem ciężkim - kopalniami i hutami.

Zaczęło się w 1993 roku od niewielkiej instytucji w pierwszych latach funkcjonowania, która różnymi projektami wspierała wielkich trucicieli w dochodzeniu i osiąganiu efektów ekologicznych. Część z nich nie wytrzymywała realiów ekonomicznych i musiała zostać zamknięta, co dla środowiska naturalnego było zbawienne, ale za to pozostawał problem. Fundusz robił wszystko, żeby ten problem rozwiązać. Przeznaczał środki między innymi na modernizacje nieekologicznych zakładów i rekultywację pozostawionych terenów. O ile przez lata głównym Beneficjentem Funduszu był właśnie wielki przemysł, samorządy czy spółdzielnie mieszkaniowe, o tyle dziś są nimi zarówno te podmioty, jak również prywatni właściciele domów i mieszkań (którzy mogą skorzystać z dofinansowania na wymianę tzw. kopciucha czy kompleksową termomodernizację domów w ramach takich Programów jak „Czyste powietrze”, albo na budowę przydomowych zbiorników retencyjnych – Program „Moja woda”, czy też przydomowych oczyszczalni ścieków – Program „Przydomowa oczyszczalnia”). Ale to również strażacy z Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej, do których kierujemy szereg programów na modernizację wyposażenia oraz termomodernizację obiektów straży pożarnej. To także cała rzesza instytucji publicznych, gmin czy organizacji pozarządowych, które wspieramy od 30 lat. To także szkoły województwa śląskiego, które już od 8 lat wspieramy finansując tworzenie nowoczesnych pracowni przyrodniczych, biologicznych, ekologicznych, geograficznych, chemiczno-fizycznych czy geologicznych, w ramach niezwykle popularnego Programu „Zielona Pracownia”. To również współpraca z uczelniami, dzięki której już od 7 lat nad naszymi głowami lata balon mobilnego laboratorium ULKA (Uniwersyteckie Laboratoria Kontroli Atmosfery), które bada stan jakości powietrza.

Dziś katowicki Fundusz to nawet miliard złotych udzielonego dofinansowania w ciągu jednego roku! To zasługa całego naszego zespołu. 250 pracowników każdego dnia dba o poprawę jakości powietrza, ochronę wód, ochronę powierzchni ziemi, ochronę przyrody i edukację ekologiczną.

„Jesteśmy ostatnim pokoleniem z prawdziwą szansą na uratowanie świata”, powiedział niegdyś amerykański ekolog, poeta i pisarz Laurence Overmire. Mając w pamięci jego słowa jesteśmy świadomi, że nie wszystko zostało zrobione i wiele pracy przed nami wszystkimi. Niezależnie od wszystkiego.