Wakacyjne wyjazdy po zdrowie

Prawie 100 dzieci i młodzieży z Goczałkowic i Sosnowca będzie aktywnie wypoczywać nad morzem i województwie podkarpackim w ramach wsparcia udzielonego przez Fundusz. Będą brać udział w wycieczkach krajoznawczych, spacerach po Parku Krajobrazowym Doliny Sanu., uczestniczyć w zajęciach  sportowych oraz ćwiczeniach sprawnościowo-ruchowych. A wszystko to dla podratowania zdrowia.

Czytaj więcej: Wieści z posiedzenia Zarządu - 20 lipca 2017 roku

Wakacyjna edukacja … ekologiczna

W czasie przerwy od szkoły można także prowadzić działania edukacyjne. Z takiego założenia wychodzą organizatorzy wakacyjnych wyjazdów nad morze czy w góry w ramach działań „profilaktyki wraz z edukacją ekologiczną”. Wyjazdy te oczywiście w pierwszej kolejności mają na celu podreperowanie zdrowia dzieci i młodzieży z terenów zanieczyszczonych, ale element edukacyjny nie pozostaje bez znaczenia.
Dzięki decyzji Funduszu o przyznaniu ponad 200.000 zł prawie 1000 osób między innymi z: Mysłowic, Katowic, Gliwic, Sosnowca będzie miało okazję pooddychać świeżym powietrzem.

Czytaj więcej: Wieści z posiedzenia Zarządu - 13 lipca 2017 roku

Potok Żylica do poprawki

W ramach poprawy bezpieczeństwa powodziowego zrealizowany zostanie remont żłobu na odcinku 180 metrów. Zadanie polega na oczyszczeniu potoku z zakrzaczeń i porostów, usunięciu rumoszu na odcinku koryta cieku Żylica. W ramach zadania zostaną wykonane roboty polegające na układaniu kamieni i stosowania betonu hydrotechnicznego na wszystkich wyrwach, dnie i skarpach potoku. Inwestycja otrzymała dofinansowanie na poziomie 50.000 zł

Czytaj więcej: Wieści z posiedzenia Zarządu - 29 czerwca 2017 roku

Remont potoku Bieniatka

Gmina Szczyrk otrzymała 45.000 zł dotacji na zabezpieczenie koryta potoku Bieniatka przed jego dalszą degradacją. Koryto potoku obecnie wyłożone jest płytami chodnikowymi na odcinku 40 mb, na pozostałym odcinku brak jakichkolwiek zabezpieczeń. Koryto jest mocno zdegradowane i porośnięte wieloletnią roślinnością. W ramach zadania na długości 115 mb zostaną wykonane roboty polegające na układaniu elementów betonowych w kształcie litery „U” oraz zostaną wykonane zabezpieczenia balami i palami drewnianymi, siatkami stalowymi i kamieniem. Na odcinku 20 mb zostaną zasypane wyrwy. Projektowany zakres prac przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa powodziowego.

Czytaj więcej: Wieści z posiedzenia Zarządu - 22 czerwca 2017 roku

***

Nad morze i w góry. W tych kierunkach kolejne grupy dzieci i młodzieży wybiorą się, by wzmocnić swoje organizmy i podnieść świadomość ekologiczną dzięki wsparciu finansowemu Funduszu, którego Zarząd podjął decyzję o współfinansowaniu tych wyjazdów. Tym razem to 3660 dzieci z Piekar Śląskich, Krupskiego Młyna, Miasteczka Śląskiego oraz innych miejscowości dzięki Fundacji na Rzecz Zdrowia Dzieci i Młodzieży Regionu Śląsko – Dąbrowskiego im. Grzegorza Kolosy w Katowicach wyjedzie w trakcie roku szkolnego i w wakacje.

Czytaj więcej: Wieści z posiedzenia Zarządu - 31 marca 2017 roku

„Zielony Patrol” w Pszczynie

Pod taką nazwą Gmina Pszczyna zrealizuje kampanię edukacyjno – informacyjną. Fundusz wsparł tę inicjatywę kwotą prawie 15 tysięcy złotych. W trakcie tego przedsięwzięcia około 3000 uczestników odbędzie łącznie około 300 godzin zajęć i warsztatów  poświęconych szeroko pojętej edukacji ekologicznej.

Czytaj więcej: Wieści z posiedzenia Zarządu Funduszu – 17 marca 2017 roku