Statut Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach (załącznik do uchwały Nr V/39/1/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 19 czerwca 2017 roku) - pobierz plik

Uchwała Nr V/39/1/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 19 czerwca 2017 roku w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach - pobierz plik