Statut Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach (przyjęty Uchwałą IV/21/2/2012 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 17 maja 2012 roku) - pobierz plik

Uchwała Nr V/7/1/2015 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 13 kwietnia 2015 roku w sprawie zmiany Statutu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, nadanego przez Sejmik Województwa Ślaskiego uchwałą Nr IV/21/2/2012 z dnia 17 maja 2012 roku - pobierz plik