Zespół Analiz, Zabezpieczeń i Windykacji 

Numery telefonów do pracowników Zespołu:
Balion Magdalena (Kierownik Zespołu) (32) 60 32 233
Bacior Urszula (32) 60 32 218
Filipiak Katarzyna - (32) 60 32 249
Gardas Karol (32) 60 32 227
Hernas Ewa (32) 60 32 229
Kniejska-Parkitny Beata (32) 60 32 224
Kugiel Grzegorz (32) 60 32 234
Lutecki Zbigniew (32) 60 32 308
Płaszczymonka Jolanta (32) 60 32 217
Służałek Anna (32) 60 32 226