Zespół Kontroli i Umorzeń 

Numery telefonów do pracowników Zespołu:
Malkowski Marek (Kierownik Zespołu) (32) 60 32 237
Babicz-Ogórek Marta (32) 60 32 220
Barszczewski Leszek (32) 60 32 211
Błażusiak Krzysztof - (32) 60 32 376
Ćwik Ryszard (32) 60 32 322
Gil Ilona (32) 60 32 327
Góra Bożena (32) 60 32 326
Kostecka Magdalena - (32) 60 32 271
Lis Michał (32) 60 32 323
Moskała Józef - (32) 60 32 383
Nowicki Marcin (32) 60 32 321
Owczarek Iwona - (32) 60 32 388
Piotrowski Andrzej (32) 60 32 212
Rduch Magdalena (32) 60 32 325
Sojka Dariusz (32) 60 32 328
Wróbel Ewa (32) 60 32 324
Zaleska Renata (32) 60 32 209