a. Składowiska odpadów 

b. Zakłady odzysku, utylizacji i unieszkodliwiania odpadów (z wyłączeniem składowisk) 

c. Usuwanie wyrobów zawierających azbest dofinansowane ze środków NFOŚiGW i WFOŚiGW (Wnioskodawca - jednostka samorządu terytorialnego) 

d. Inne