Decyzje Rady Nadzorczej

Decyzje Zarządu

  • Decyzje Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Katowicach podjęte 12 stycznia 2018 roku - pobierz plik
  • Wnioski Beneficjentów zaakceptowane przez Zarząd WFOŚiGW w Katowicach 4 stycznia 2018 roku - pobierz plik
  • Wnioski Beneficjentów zaakceptowane przez Zarząd WFOŚiGW w Katowicach 9 i 12 stycznia 2018 roku - pobierz plik
  • Wnioski Beneficjentów zaakceptowane przez Zarząd WFOŚiGW w Katowicach 17 stycznia 2018 roku - pobierz plik