Logo EMAS

Szanowni Państwo! Miło nam poinformować, że Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska utrzymał rejestrację WFOŚiGW w Katowicach w systemie ekozarządzania i audytu we Wspólnocie (EMAS). Fundusz nadal będzie doskonalił system zarządzania środowiskowego oraz osiągania celów ekonomicznych w harmonii z celami ochrony środowiska.

wykrzyknik

Informujemy, że w dniu 12.07.2016 roku w Gazecie Wyborczej w Katowicach zamieszczone zostało ogłoszenie sugerujące, iż Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach dofinansowuje zakup systemu grzewczego oferowanego przez firmę ENnergy. WFOŚiGW w Katowicach oświadcza, że nie preferuje, ani nie wskazuje producentów urządzeń, na zakup których można otrzymać dofinansowanie w ramach pilotażowego Programu „Dofinansowanie zadań realizowanych przez mieszkańców województwa śląskiego na rzecz ograniczenia niskiej emisji”. Ponadto informujemy, że w ogłoszeniu użyty został logotyp WFOŚiGW w Katowicach bez wiedzy i zgody Funduszu. 

 

Rada Nadzorcza Funduszu na swym posiedzeniu 21 lipca przychyliła się do wniosku Zarządu Funduszu w sprawie udzielenia Skarbowi Państwa reprezentowanemu przez Starostę Tarnogórskiego promesy dofinansowania do kwoty 16.772.820 zł na zadanie „Likwidacja zwałowiska nr 4, 4a i 6 oraz dokończenie wyburzeń, rekultywacji zwałowisk i obszaru zakładowego na terenie byłych Zakładów Chemicznych "Tarnowskie Góry".  Termin ważności promesy  upływa z końcem roku. Celem przedsięwzięcia jest unieszkodliwienie poprzez składowanie na Centralnym Składowisku Odpadów  w Tarnowskich Górach, ok. 153 tys. m3 odpadów zalegających na zwałowiskach, w tym również skażonego gruntu oraz gruzu po wyburzeniach obiektów budowlanych pozostałych na terenie zlikwidowanych Zakładów  Chemicznych „Tarnowskie Góry”.

Czytaj więcej: Temat bomb ekologicznych nadal aktualny

Spotkanie w Sosnowcu

Oferta Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w zakresie działań przyczyniających się do likwidacji niskiej emisji na terenie województwa śląskiego przedstawiona została 8 lipca w Urzędzie Miasta w Sosnowcu. Zastępca prezesa Funduszu Rafał Adamus wraz z Wiolettą Jończyk i Łukaszem Frydlem zaprezentowali uczestnikom spotkania informacje na temat Poddziałania 1.7.1 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko „Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w konurbacji śląsko – dąbrowskiej”, którego adresatem są wspólnoty i spółdzielnie.

Czytaj więcej: W Sosnowcu spotkanie na temat oferty Funduszu

Kokotek

Prezes WFOŚiGW w Katowicach Andrzej Pilot wraz z dziennikarzami śląskich mediów odwiedził dziś Harcerską Bazę Obozową - Kokotek. Była to okazja, by na miejscu zobaczyć jak w praktyce realizowany jest program edukacji ekologicznej i profilaktyki zdrowotnej. Uczestnicy obozu wzięli udział w konkursach o tematyce ekologicznej oraz zasad zdrowego odżywiania. W Harcerskiej Bazie Obozowej w Kokotku odpoczywa ok. 80 dzieci z różnych miast woj. śląskiego. W 2016 roku ‎WFOŚiGW‬ przeznaczył 660 tys. na dofinansowanie wyjazdów wakacyjnych organizowanych przez harcerzy.

Czytaj więcej: Z wizytą w Ośrodku Harcerskim w Kokotku

dzieci

Caritas Diecezji Sosnowieckiej, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci z Katowic oraz Towarzystwo Pomocy Dzieciom i Młodzieży z Cukrzycą z Gliwic to kolejni beneficjenci Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Zarząd Funduszu podjął decyzję o przyznaniu dotacji w wysokości 141 tysięcy złotych na organizację, przez wspomniane instytucje, wakacyjnego wypoczynku dla ponad 730 osób.

Czytaj więcej: 141 tysięcy złotych na dofinansowanie wakacyjnych wyjazdów

Z inicjatywy Pani Marty Salwierak Radnej Sejmiku Województwa Śląskiego, odbył się cykl spotkań z przedstawicielami gmin powiatów kłobuckiego, myszkowskiego oraz częstochowskiego, poświęcony realizowanemu przez WFOŚiGW w Katowicach na terenie województwa projektowi doradztwa energetycznego, a także pilotażowemu programowi dla osób fizycznych pn.: „Dofinansowanie zadań realizowanych przez mieszkańców województwa śląskiego na rzecz ograniczenia niskiej emisji” oraz omawiano problematykę związaną z planowaną zmianą prawa wodnego.

Czytaj więcej: Spotkania w powiatach

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ogłasza kolejną edycję Konkursu pn.: "Cykliczne upowszechnianie przez media zasady zrównoważonego rozwoju i informacji dotyczących źródeł i systemów finansowania ochrony środowiska w 2017 roku". 

Do konkursu mogą przystąpić:

  • wydawcy czasopism,
  • nadawcy programów telewizyjnych lub audycji radiowych,
  • producenci programów telewizyjnych lub audycji radiowych posiadający dokument potwierdzający współpracę z radiem lub telewizją,
  • wydawcy portali internetowych.
Czytaj więcej: Konkurs Media 2016

Koniecpol otrzyma z Funduszu dofinansowanie na budowę wodociągów

Rada Nadzorcza Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przyznała Gminie Koniecpol dotację w wysokości 1 479 998 złotych na budowę wodociągów (20% kosztów inwestycji). - Dofinansowanie zostało udzielone z uwzględnieniem „Szczególnych zasad finansowania przedsięwzięć związanych z wystąpieniem klęski żywiołowej lub innych nadzwyczajnych zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej” – poinformował prezes WFOŚiGW w Katowicach Andrzej Pilot. Dodał, że celem zadania jest budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach: Dąbrowa, Wólka, Kuźnica Grodziska, Załęże i Oblasy w Gminie Koniecpol o łącznej długości około 17 km.

Czytaj więcej: Koniecpol otrzyma z Funduszu dofinansowanie na budowę wodociągów