Pilotażowy program ograniczenia niskiej emisji – II część listy

Szanowni Państwo! Informujemy, że w dniu 08.09.2016 Zarząd WFOŚiGW zatwierdził drugą część listy osób zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach Pilotażowego programu ograniczenia niskiej emisjilista do pobrania

Jednocześnie zaktualizowano pierwszą część listy, poszerzając ją o 3 osoby. Obecnie lista liczy 365 osób – do pobrania

Informujemy ponadto, że ostatnia część listy, obejmująca zadania polegające na wymianie kotła/pieca węglowego na kocioł węglowy 5 klasy ukaże się do końca września.

Czytaj więcej: Pilotażowy program ograniczenia niskiej emisji – II część listy

Konwent Prezesów WFOŚiGW

W dniach 25 -26 sierpnia w województwie łódzkim odbył się Konwent Prezesów Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Podczas Konwentu Prezes WFOŚiGW w Katowicach – Pan Andrzej Pilot przedstawił prezentację na temat POIiŚ 2014-2020 oraz propozycje uroszczeń we wdrażaniu POIiŚ i zaangażowania wojewódzkich funduszy we wdrażanie. 

Więcej informacji na temat konwentu można uzyskać na stronie WFOŚiGW w Łodzi - zobacz

II Dni Energii Miasta Katowice

WFOŚiGW w Katowicach zaprasza na II Dni Energii Miasta Katowice, które odbędą się 23 i 24 września pod hasłem Misja: Czyste powietrze! Pierwszego dnia w Parku Naukowo Technologicznym Euro-Centrum, odbędzie się seminarium pod patronatem Marszałka Województwa Śląskiego oraz Prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach poświęcone organizowaniu akcji społecznych i edukacyjnych związanych z ograniczeniem niskiej emisji oraz efektywnym wykorzystaniem energii. Równolegle do seminarium prowadzone będzie szkolenie dotyczące finansowania i określania opłacalności działań energooszczędnych. 

Czytaj więcej: II Dni Energii Miasta Katowice

Konwenty wójtów i burmistrzów powiatów

23 i 26 sierpnia odbyły się konwenty wójtów i burmistrzów powiatów żywieckiego i częstochowskiego. Prezes Zarządu - Andrzej Pilot oraz przedstawiciele Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach uczestniczyli w tych spotkaniach, przedstawiając możliwości finansowania zadań proekologicznych realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego ze środków WFOŚiGW w Katowicach. Samorządy co roku stanowią około 30% beneficjentów Funduszu.

Czytaj więcej: Konwenty wójtów i burmistrzów powiatów żywieckiego i częstochowskiego

Logo EMAS

Szanowni Państwo! Miło nam poinformować, że Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska utrzymał rejestrację WFOŚiGW w Katowicach w systemie ekozarządzania i audytu we Wspólnocie (EMAS). Fundusz nadal będzie doskonalił system zarządzania środowiskowego oraz osiągania celów ekonomicznych w harmonii z celami ochrony środowiska.

Rada Nadzorcza Funduszu na swym posiedzeniu 21 lipca przychyliła się do wniosku Zarządu Funduszu w sprawie udzielenia Skarbowi Państwa reprezentowanemu przez Starostę Tarnogórskiego promesy dofinansowania do kwoty 16.772.820 zł na zadanie „Likwidacja zwałowiska nr 4, 4a i 6 oraz dokończenie wyburzeń, rekultywacji zwałowisk i obszaru zakładowego na terenie byłych Zakładów Chemicznych "Tarnowskie Góry".  Termin ważności promesy  upływa z końcem roku. Celem przedsięwzięcia jest unieszkodliwienie poprzez składowanie na Centralnym Składowisku Odpadów  w Tarnowskich Górach, ok. 153 tys. m3 odpadów zalegających na zwałowiskach, w tym również skażonego gruntu oraz gruzu po wyburzeniach obiektów budowlanych pozostałych na terenie zlikwidowanych Zakładów  Chemicznych „Tarnowskie Góry”.

Czytaj więcej: Temat bomb ekologicznych nadal aktualny

Informujemy, że zakończono ocenę formalną i merytoryczną dla pierwszej części wniosków złożonych w ramach Pilotażowego programu pn.: „Dofinansowanie zadań realizowanych przez mieszkańców województwa śląskiego na rzecz ograniczenia niskiej emisji”. Program cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem – ogółem do Funduszu wpłynęło 1546 wniosków.

Czytaj więcej: Rozstrzygnięcie naboru wniosków w ramach programu pilotażowego dla osób fizycznych

Kokotek

Prezes WFOŚiGW w Katowicach Andrzej Pilot wraz z dziennikarzami śląskich mediów odwiedził dziś Harcerską Bazę Obozową - Kokotek. Była to okazja, by na miejscu zobaczyć jak w praktyce realizowany jest program edukacji ekologicznej i profilaktyki zdrowotnej. Uczestnicy obozu wzięli udział w konkursach o tematyce ekologicznej oraz zasad zdrowego odżywiania. W Harcerskiej Bazie Obozowej w Kokotku odpoczywa ok. 80 dzieci z różnych miast woj. śląskiego. W 2016 roku ‎WFOŚiGW‬ przeznaczył 660 tys. na dofinansowanie wyjazdów wakacyjnych organizowanych przez harcerzy.

Czytaj więcej: Z wizytą w Ośrodku Harcerskim w Kokotku