Szanowni Państwo! Informujemy, że w dniu 29.09.2016 roku Zarząd WFOŚiGW zatwierdził trzecią część listy osób zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach Pilotażowego programu ograniczenia niskiej emisjilista do pobrania

Jednocześnie zaktualizowano pierwszą część listy, poszerzając ją o 2 osoby. Obecnie lista liczy 367 osób – do pobrania

Czytaj więcej: Pilotażowy program ograniczenia niskiej emisji – III część listy

Podsumowanie pilotażowego Programu likwidacji niskiej emisji

Od 2002 roku Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, jako pierwszy w kraju finansuje wdrożenie obszarowych programów ograniczenia niskiej emisji. Środki WFOŚiGW przekazywane są za pośrednictwem jednostek samorządu terytorialnego, na modernizacje systemów grzewczych lub termomodernizacje indywidualnych budynków mieszkalnych.

Czytaj więcej: Podsumowanie pilotażowego Programu likwidacji niskiej emisji

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie oceniła działania Funduszu w celu zapewnienia efektywności wykorzystania środków wydatkowanych na projekty związane z ograniczaniem niskiej emisji z kotłowni przydomowych i gminnych w województwie śląskim. Fundusz w kontrolowanym okresie dofinansował działania, które prowadziły do poprawy jakości powietrza na terenie województwa śląskiego. Ochronę atmosfery uznano za jeden z priorytetowych obszarów działalności Funduszu i przyjęto dla niego cele strategiczne, dla których corocznie określano priorytetowe kierunki dofinansowania.

Czytaj więcej: Kontrola NIK

Logo Konkursu

Szanowni Państwo! Informujemy, że termin składania kart zgłoszeniowych został przesunięty na 18 listopada 2016 roku.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ogłasza drugą edycję Konkursu „EKOKARLIK”. Fundusz chce w ten sposób wyróżnić przedsiębiorstwa, spółdzielnie oraz jednostki samorządu terytorialnego, samorządu gospodarczego z terenu województwa śląskiego, realizujące szeroko pojęte przedsięwzięcia z zakresu ochrony środowiska. Nagrodami będą: statuetka i tytuł „EKOKARLIK” oraz możliwość posługiwania się logo konkursu i zdobytym tytułem. 

Czytaj więcej: Konkurs EkoKarlik'2016