Podsumowanie pilotażowego Programu likwidacji niskiej emisji

Od 2002 roku Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, jako pierwszy w kraju finansuje wdrożenie obszarowych programów ograniczenia niskiej emisji. Środki WFOŚiGW przekazywane są za pośrednictwem jednostek samorządu terytorialnego, na modernizacje systemów grzewczych lub termomodernizacje indywidualnych budynków mieszkalnych.

Czytaj więcej: Podsumowanie pilotażowego Programu likwidacji niskiej emisji

Informujemy, że zakończono ocenę formalną i merytoryczną dla pierwszej części wniosków złożonych w ramach Pilotażowego programu pn.: „Dofinansowanie zadań realizowanych przez mieszkańców województwa śląskiego na rzecz ograniczenia niskiej emisji”. Program cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem – ogółem do Funduszu wpłynęło 1546 wniosków.

Czytaj więcej: Rozstrzygnięcie naboru wniosków w ramach programu pilotażowego dla osób fizycznych

Pilotażowy program ograniczenia niskiej emisji – II część listy

Szanowni Państwo! Informujemy, że w dniu 08.09.2016 Zarząd WFOŚiGW zatwierdził drugą część listy osób zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach Pilotażowego programu ograniczenia niskiej emisjilista do pobrania

Jednocześnie zaktualizowano pierwszą część listy, poszerzając ją o 3 osoby. Obecnie lista liczy 365 osób – do pobrania

Informujemy ponadto, że ostatnia część listy, obejmująca zadania polegające na wymianie kotła/pieca węglowego na kocioł węglowy 5 klasy ukaże się do końca września.

Czytaj więcej: Pilotażowy program ograniczenia niskiej emisji – II część listy

Konwent Prezesów WFOŚiGW

W dniach 25 -26 sierpnia w województwie łódzkim odbył się Konwent Prezesów Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Podczas Konwentu Prezes WFOŚiGW w Katowicach – Pan Andrzej Pilot przedstawił prezentację na temat POIiŚ 2014-2020 oraz propozycje uroszczeń we wdrażaniu POIiŚ i zaangażowania wojewódzkich funduszy we wdrażanie. 

Więcej informacji na temat konwentu można uzyskać na stronie WFOŚiGW w Łodzi - zobacz

II Dni Energii Miasta Katowice

WFOŚiGW w Katowicach zaprasza na II Dni Energii Miasta Katowice, które odbędą się 23 i 24 września pod hasłem Misja: Czyste powietrze! Pierwszego dnia w Parku Naukowo Technologicznym Euro-Centrum, odbędzie się seminarium pod patronatem Marszałka Województwa Śląskiego oraz Prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach poświęcone organizowaniu akcji społecznych i edukacyjnych związanych z ograniczeniem niskiej emisji oraz efektywnym wykorzystaniem energii. Równolegle do seminarium prowadzone będzie szkolenie dotyczące finansowania i określania opłacalności działań energooszczędnych. 

Czytaj więcej: II Dni Energii Miasta Katowice

Konwenty wójtów i burmistrzów powiatów

23 i 26 sierpnia odbyły się konwenty wójtów i burmistrzów powiatów żywieckiego i częstochowskiego. Prezes Zarządu - Andrzej Pilot oraz przedstawiciele Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach uczestniczyli w tych spotkaniach, przedstawiając możliwości finansowania zadań proekologicznych realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego ze środków WFOŚiGW w Katowicach. Samorządy co roku stanowią około 30% beneficjentów Funduszu.

Czytaj więcej: Konwenty wójtów i burmistrzów powiatów żywieckiego i częstochowskiego