Szanowni Państwo, informujemy, że 2 stycznia Zarząd Funduszu przyjął OGÓLNE WARUNKI ZAWIERANIA UMÓW I WYPŁATY ŚRODKÓW PRZEZ WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KATOWICACH obowiązujące dla umów zawartych od dnia 02.01.2017 roku. Zapraszamy do zapoznania się z dokumentem - pobierz plik

Otwarcie Stacji Uzdatniania Wody w Suminie

17 listopada z udziałem Rafała Adamusa Zastępcy Prezesa Zarządu WFOŚiGW w Katowicach otwarto Stację Uzdatniania Wody w Suminie. Zadanie zostało dofinansowane ze środków Funduszu pożyczką w wysokości ponad 1,5 mln zł. Dzięki realizacji zadania mieszkańcy sołectw Sumina, Lyski i Bogunice będą mieli wystarczającą ilość wody na zaspokojenie potrzeb życiowych i gospodarczych mieszkańców.

Czytaj więcej: Otwarcie Stacji Uzdatniania Wody w Suminie

Rozstrzygnięcie konkursu EkoKarlik'2016

Decyzją Zarządu Funduszu została rozstrzygnięta tegoroczna edycja konkursu WFOŚiGW w Katowicach „EkoKarlik'2016”. Konkurs skierowany był do przedsiębiorców, spółdzielni oraz jednostek samorządu terytorialnego i samorządu gospodarczego z terenu województwa śląskiego, realizujących szeroko pojęte przedsięwzięcia z zakresu ochrony środowiska. Nagrodami w konkursie są: statuetka i tytuł „EkoKarlik” oraz możliwość posługiwania się logo konkursu i zdobytym tytułem.

Czytaj więcej: Rozstrzygnięcie konkursu EkoKarlik'2016

Betlejemskie Światło Pokoju w Funduszu

„Odważnie twórzmy pokój” to hasło przyświecające tegorocznej sztafecie Betlejemskiego Światła Pokoju. Już po raz dwudziesty szósty harcerze i harcerki dzielą się światłem, które jest symbolem nadziei i pokoju między narodami. 19 grudnia światełko do katowickiego Funduszu przynieśli Komendant Śląskiej Chorągwi ZHP hm. Anna Peterko i Skarbnik - hm. Andrzej Lichota. 

Podziękowania dla Funduszu

Serdecznie dziękujemy za podziękowania, które dzisiaj na ręce Prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospadarki Wodnej w Katowicach - Andrzeja Pilota złożyli Prezesi Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Katowicach Pan Andrzej Malara, Robert Potucha oraz Radny Miasta Katowice Pan Józef Zawadzki za zaangażowanie i współpracę przy realizacji inwestycji "Rozbudowa Zakładu Odzysku i Unieszkodliwiania Odpadów w Katowicach.

Czytaj więcej: Podziękowania dla Funduszu

Konferencja prasowa dotycząca planowanych zmian w Ustawie Prawo Ochrony Środowiska

19 grudnia w Sląskim Urzędzie Marszałkowskim odbyła się konferencja prasowa z udziałem Marszałka Wojciecha Saługi oraz Prezesa Zarządu Funduszu Andrzeja Pilota. Konferencja dotyczyła budżetu województwa śląskiego na 2017 rok, z uwzględnieniem planowanej utraty przez Samorząd istotnego narzędzia do finansowania zadań z zakresu ochrony środowiska, jakim jest WFOŚiGW w Katowicach. 

Czytaj więcej: Konferencja prasowa dotycząca planowanych zmian w Ustawie Prawo Ochrony Środowiska

Udział Funduszu w konwencie wójtów, burmistrzów i starostów

Jak co roku Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na zaproszenie Śląskiego Związku Gmin i Powiatów uczestniczył w konwencie wójtów, burmistrzów i starostów, który odbył się 24 października w Lyskach. Przedstawiciele Funduszu zaprezentowali uczestnikom szeroką ofertę WFOŚiGW w Katowicach skierowaną do gmin.

Czytaj więcej: Udział Funduszu w konwencie wójtów, burmistrzów i starostów