EKOLIDERZY w Bytomiu

18 marca 2017 r. odbyła się Gala Rzemiosła św. Józefa i św. Klemensa. Podczas uroczystości Andrzej Pilot – prezes Funduszu wręczył dyplomy EKOLIDERA przedstawicielom dwóch firm, które w swoich działaniach uwzględniają ochronę środowiska na najwyższym poziomie. W tym roku tytuły EKOLIDERÓW otrzymali: Iwona Krzykawska i Antoni Krzykawski z ASKAR-Service oraz Joanna Gaweł z Restauracji Pizzerii Desperado.

Czytaj więcej: EKOLIDERZY w Bytomiu

Spotkania konsultacyjne dotyczące projektu „Listy przedsięwzięć priorytetowych planowanych do dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Katowicach na 2018 r.” prowadzone są z przedstawicielami różnych środowisk. Odbyły się z już z organizacjami prowadzącymi edukację ekologiczną (10 marca w Parku Śląskim), przedstawicielami spółdzielni mieszkaniowych , wspólnot mieszkaniowych oraz przedsiębiorców (14 marca), a kolejne spotkanie ze środowiskiem samorządowym jeszcze przed nami.

Czytaj więcej: Konsultacje "Listy przedsięwzięć..."

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przy współpracy ze Śląskim Związkiem Gmin i Powiatów organizuje bezpłatne spotkanie konsultacyjne „Listy przedsięwzięć priorytetowych planowanych do dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Katowicach na 2018 rok”. Zapraszamy przedstawicieli samorządów.

Czytaj więcej: Spotkanie konsultacyjne „Listy przedsięwzięć priorytetowych... na 2018 rok”

logo Konkursu

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ogłasza kolejną edycję konkursu EkoAktywni 2017. Konkursy pn. „EkoAktywni” organizowane są przez Fundusz od 2008 roku. Kierowane są do organizacji pozarządowych (stowarzyszeń, fundacji) oraz do grup nieformalnych (np. szkolnych klubów ekologicznych) prowadzących działalność lub realizujących programy z zakresu edukacji ekologicznej, ochrony przyrody, profilaktyki zdrowotnej dzieci z obszarów na których występują przekroczenia standardów jakości środowiska.
Celem konkursów jest zachęcenie organizacji do zwiększonej działalności w zakresie szeroko pojętej edukacji ekologicznej i nagrodzenie za prowadzoną dotychczas działalność.

Czytaj więcej: EkoAktywni 2017