Celem Konkursu, skierowanego do gmin, ich związków i stowarzyszeń z terenu województwa śląskiego, jest wyłonienie i dofinansowanie zadań, których realizacja gwarantuje uzyskanie najlepszych efektów w zakresie wzrostu świadomości mieszkańców gmin w obszarze prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy.

Działania prowadzone przez gminy w ramach kampanii powinny mieć na celu m.in.:

Czytaj więcej: Fundusz ogłasza II edycję Konkursu na realizację kampanii informacyjno–edukacyjnych dotyczących...