Zarząd Funduszu zdecydował o dofinansowaniu pierwszych zadań realizowanych w ramach Programu KAWKA

9 lutego 2015

Pierwszych 14 zadań realizowanych w ramach drugiej edycji Programu KAWKA zostanie dofinansowanych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Decyzje Zarządu Funduszu, udzielające dofinansowania bądź promesy dofinansowania są konsekwencją podpisanej 26 listopada 2014 r. w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie umowy o współpracy pomiędzy funduszami mającej na celu kontynuację wspólnych działań w ramach likwidacji głównych źródeł zanieczyszczenia powietrza w miastach.

Czytaj więcej: Zarząd Funduszu zdecydował o dofinansowaniu pierwszych zadań realizowanych w ramach Programu KAWKA

Dofinansowanie obchodów Światowego Dnia Wody30 stycznia 2015

Zarząd WFOŚiGW w Katowicach podjął uchwałę o dofinansowaniu obchodów Światowego Dnia Wody organizowanych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie. Uczestnicy wydarzenia będą mieli m.in. możliwość zwiedzenia laboratorium Wydziału Inżynierii Środowiska i Biotechnologii Politechniki Częstochowskiej oraz ujęcia wody Wierzchowisko i laboratorium badania wody. Zaplanowano także zorganizowanie konkursów:  interdyscyplinarnego z wiedzy o wodzie „Woda = Życie” oraz plastycznego ”Woda dla Życia”. W czasie obchodów Światowego Dnia Wody odbędą się także Dni Otwarte w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie.

Czytaj więcej: Dofinansowanie obchodów Światowego Dnia Wody

Fundusz dofinansuje zakup żubra do Pokazowej Zagrody w Pszczynie6 lutego 2015

Zarząd WFOŚiGW w Katowicach podjął decyzję o przekazaniu 31 120 złotych dofinansowania na zachowanie stada żubrów linii genetycznej pszczyńskiej w drugim (poza jankowickim) ośrodku hodowlanym. Przekazane środki zostaną przeznaczone na zakup samicy żubra, zakup niezbędnych, zróżnicowanych i odpowiedniej jakości pasz gwarantujących utrzymanie stada w dobrej kondycji oraz zapewnienie profesjonalnej opieki weterynaryjnej.

Czytaj więcej: Fundusz dofinansuje zakup żubra do Pokazowej Zagrody w Pszczynie

Trwa nabór do 6 edycji GREENEVO

5 lutego 2015

Już tylko trzy tygodnie pozostały na zgłoszenia polskich ekotechnologii do projektu GreenEvo. Poszukiwane są m.in. rozwiązania wspierające gospodarkę odpadami, sprzyjające ochronie klimatu czy ekologicznemu wytwarzaniu energii. Zgłoszenia przyjmowane będą do 27 lutego.

Jakich rozwiązań poszukuje GreenEvo?

Czytaj więcej: Trwa nabór do 6 edycji GREENEVO

źródło: www.gospodarz.pl Pieniądze na wapnowanie gleb29 stycznia 2015

28 stycznia 2015 r. na swoim pierwszym posiedzeniu w nowym roku Rada Nadzorcza WFOŚiGW w Katowicach podjęła uchwałę o dofinansowaniu kwotą 1.000.000 zł dotacji zadania „WAPNOWANIE GLEB KWAŚNYCH I BARDZO KWAŚNYCH NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO w roku 2015” realizowanego przez Śląską Izbę Rolniczą w Katowicach. Wzorem lat poprzednich pieniądze te zostaną przeznaczone na częściowe sfinansowanie zakupów nawozów wapniowych i wapniowo-magnezowych kupowanych przez rolników celem przeprowadzenia zabiegu odkwaszania gruntów rolnych do których zakwaszenia przyczyniła się działalność przemysłowa. 

fot.: www.gospodarz.pl

Czytaj więcej: Pieniądze na wapnowanie gleb

Prezes Andrzej Pilot odwiedził uczestników zimowiska ZHP4 lutego 2015

Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach Andrzej Pilot odwiedził w Lublińcu-Kokotku uczestników zimowiska ZHP dofinansowanego przez Fundusz. W tym roku około 600 dzieci z Będzina, Chorzowa, Częstochowy, Gliwic, Katowic, Lublińca, Rudy Śląskiej i Rybnika weźmie udział w wyjazdach na ferie zimowe dofinansowanych przez WFOŚiGW w Katowicach, który przekazał na ten cel ponad 140 tysięcy złotych.

Czytaj więcej: Prezes Andrzej Pilot odwiedził uczestników zimowiska ZHP

Dotacja na organizację wyjazdu dzieci w czasie ferii zimowych23 stycznia 2015

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Śląski Oddział Regionalny w Katowicach jest kolejną instytucją, która otrzyma dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach  na zorganizowanie wyjazdu dzieci w czasie ferii zimowych. „Zarząd Funduszu podjął decyzje o przekazaniu na ten cel 3 500 złotych” – poinformował Prezes Zarządu WFOŚiGW w Katowicach Andrzej Pilot.  Dodał, że TPD Śląski Oddział Regionalny zamierza zorganizować wyjazd dla 45 dzieci (z dofinansowania Funduszu skorzysta 35 dzieci) z województwa śląskiego do Zakopanego – miejscowości czystej ekologicznie.

Czytaj więcej: Dotacja na organizację wyjazdu dzieci w czasie ferii zimowych

Fundusz wspiera działania wynikające z dyrektywy wodnej i ściekowej30 stycznia 2015

Mając na uwadze zobowiązania wynikające m.in. z dyrektywy wodnej i ściekowej Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach wspiera realizację działań w tym zakresie poprzez preferencyjne dofinansowanie zadań z dziedziny ochrony wód i gospodarki wodnej. 

Na posiedzeniu w dniu 29.01.2015 roku Zarząd WFOŚiGW w Katowicach przyjął informację dotyczącą listy zadań kwalifikujących się do uzyskania dofinansowania z zakresu ochrony wód - kanalizacje i oczyszczalnie oraz z zakresu gospodarki wodnej - zapewnienie mieszkańcom dostępu do wody o jakości odpowiadającej normom wody do picia. 

Czytaj więcej: Fundusz wspiera działania wynikające z dyrektywy wodnej i ściekowej

„Zielone czeki” czekają na aktywnych - LOGO23 stycznia 2015

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach rozpoczął przygotowania do tegorocznej edycji „Zielonych czeków” – dorocznej nagrody finansowej przyznawanej z okazji Dnia Ziemi. Od 1994 roku nagradzane są osoby wyróżniające się w działalności proekologicznej na terenie województwa śląskiego.

W tym roku zmianie uległ regulamin przyznawania „Zielonych czeków”. Prawo zgłaszania kandydatów do nagrody przysługuje samym kandydatom oraz: Komisji Środowiska i Gospodarki Wodnej Sejmiku Województwa Śląskiego, instytucjom ochrony środowiska z terenu województwa śląskiego, organizacjom pozarządowym o charakterze regionalnym, szkołom wyższym i instytucjom naukowym, izbom gospodarczym i Klubowi Publicystów Ochrony Środowiska EKOS.

Czytaj więcej: „Zielone czeki” czekają na aktywnych