Przedstawiciele organizacji pozarządowych w Funduszu17 marca 2015

Prawie 40 przedstawicieli organizacji pozarządowych wzięło dziś udział w spotkaniu konsultacyjnym, które dotyczyło projektu „Listy przedsięwzięć priorytetowych planowanych do dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Katowicach na 2016 rok”. Zebranym w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach zaprezentowane zostały zagadnienia dotyczące ochrony różnorodności biologicznej i funkcji ekosystemów, edukacji ekologicznej oraz profilaktyki zdrowotnej. W spotkaniu uczestniczyli m.in. Andrzej Pilot - Prezes Zarządu WFOŚiGW w Katowicach, Agnieszka Siemińska - Zastępca Prezesa Zarządu oraz Jerzy Suchy - członek Rady Nadzorczej Funduszu reprezentujący organizacje ekologiczne z województwa śląskiego.

Czytaj więcej: Przedstawiciele organizacji pozarządowych w Funduszu

Rozstrzygnięto nabór w ramach priorytetu 27 lutego 2015

Rozstrzygnięto nabór prowadzony w ramach priorytetu OP 1.2. Ochrona parków wpisanych do rejestru zabytków i parków o charakterze regionalnym.  Celem naboru był wybór i dofinansowanie zadań z zakresu ochrony różnorodności biologicznej i funkcji ekosystemów zmierzających do zachowania i ochrony cennej zieleni parkowej, w tym zabytkowego unikatowego drzewostanu. 

Czytaj więcej: Rozstrzygnięto nabór w ramach priorytetu "Ochrona parków wpisanych do rejestru zabytków i parków o...

Przedłużenie okresu obowiązywania umowy udostępnienia środków, zawartej pomiędzy WFOŚiGW a NFOŚiGW13 marca 2015

Uprzejmie informujemy, że przedłużeniu uległ okres obowiązywania umowy udostępnienia środków, zawartej pomiędzy WFOŚiGW a NFOŚiGW, umożliwiającej dofinansowanie zadań związanych z demontażem, zbieraniem, transportem i unieszkodliwieniem wyrobów zawierających azbest, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego województwa śląskiego. 

Wnioski o dofinansowanie przyjmowane będą od 01.04.2015 do 31.07.2015 roku i rozpatrywane w sposób ciągły. Termin realizacji zadań nie może przekraczać daty 31.10.2015 roku.

Czytaj więcej: Przedłużenie okresu obowiązywania umowy udostępnienia środków, zawartej pomiędzy WFOŚiGW a NFOŚiGW

27 lutego 2015

Listy wniosków kwalifikujących się do udzielenia dofinansowania z zakresu gospodarki odpadami (2015 rok)

Listy wniosków z zakresu gospodarki odpadami i ochrony powierzchni ziemi (za wyjątkiem zadań związanych z unieszkodliwianiem odpadów zawierających azbest, dla których wnioskowane jest również dofinansowanie zakresu związanego z termomodernizacją obiektów) kwalifikujących się do udzielenia dofinansowania oraz promesy dofinansowania na realizację zadań - zobacz

 

 

Spotkanie konsultacyjne dla przedsiębiorców11 marca 2015

Z udziałem Andrzeja Pilota, Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach oraz Tomasza Zjawionego, Wiceprezesa Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach w siedzibie Izby odbyło się spotkanie konsultacyjne dla przedsiębiorców. Przedstawiciele Funduszu zaprezentowali projekt "Listy przedsięwzięć priorytetowych planowanych do dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Katowicach na 2016 rok". Przedstawiono także informacje na temat Punktu Konsultacyjnego Funduszu, który działa przy Regionalnej Izbie Gospodarczej w Katowicach. W spotkaniu konsultacyjnym wzięło udział około 50 przedstawicieli firm współpracujących z katowicką Izbą.

Czytaj więcej: Spotkanie konsultacyjne dla przedsiębiorców

Uprzejmie informujemy naszych Beneficjentów, że z dniem 1 marca 2015 r. rachunki bankowe Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach prowadzone będą przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Rachunek bieżący:

97 1130 1091 0000 0060 1820 0002

Zwroty od Beneficjentów Programu Operacyjnego Infrastruktura I Środowisko:

32 1130 1091 0000 0060 1820 0008

Opłata produktowa za zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny:

59 1130 1091 0000 0060 1820 0007

„Czyste Góry 2015” 9 marca 2015

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach podjął decyzję o dofinansowaniu zadania pn.: XVII Wiosenny i XVII Jesienny Zlot Turystyczno – Ekologiczny „Czyste Góry 2015” – Kampania ekologiczna w formie dotacji do kwoty 7 800,00 zł. Głównym celem Zlotów jest krzewienie postaw i świadomości ekologicznej, integracja młodzieży w zakresie dbania o środowisko naturalne, promowanie pieszej turystyki górskiej, jak również udział w „Dniu Ziemi” oraz akcji „Sprzątanie Świata” poprzez porządkowanie leśnych szlaków turystycznych.

Czytaj więcej: „Czyste Góry 2015”

19 lutego 2015

Zarząd WFOŚiGW w Katowicach podjął uchwałę o dofinansowaniu kwotą 28 390 złotych kampanii edukacyjno-ekologicznej „Zielona Wyspa Śląsk”. Kampania realizowana jest na terenie Śląska od 2009 roku przez Żorskie Towarzystwo Kulturalne „Kontrapunkt”. Przy współpracy z wieloma lokalnymi środowiskami prowadzone są działania, które mają uświadomić śląskiej społeczności zmiany jakie zachodzą w naszym regionie na przestrzeni ostatnich lat. Akcja jest wkładem w budowanie nowego wizerunku naszego regionu, który ciągle kojarzony jest bardziej z „czarną krainą” niż regionem, gdzie tereny zielone zajmują ponad 30% powierzchni.

Czytaj więcej: "Zielona Wyspa Śląsk”

Lista przedsięwzięć priorytetowych planowanych do dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Katowicach na 2016 rok

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach wraz z Regionalną Izbą Gospodarczą w Katowicach zapraszają serdecznie wszystkich przedsiębiorców na spotkanie konsultacyjne projektu „Listy przedsięwzięć priorytetowych planowanych do dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Katowicach na 2016 rok" organizowane w dniu 11 marca 2015 roku.

 

 

Czytaj więcej: Lista przedsięwzięć priorytetowych planowanych do dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Katowicach...

Straż pożarna ma nowe wozy19 lutego 2015

15 specjalistycznych wozów strażackich przekazane zostało 18 lutego jednostkom Państwowej Straży Pożarnej z województwa śląskiego. W uroczystość, która odbyła się na terenie Parku Zamkowego w Pszczynie wzięli udział m.in. Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach Andrzej Pilot, Wojewoda Śląski Piotr Litwa, Śląski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej Marek Rączka oraz przedstawiciele władz samorządowych.

Zakup specjalistycznego sprzętu pożarniczego został dofinansowany przez WFOŚiGW w Katowicach, który przekazał w 2014 roku na ten cel prawie 7 milionów złotych.

Czytaj więcej: Straż pożarna ma nowe wozy