Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach będący Instytucją Wdrażającą, na mocy Umowy Dotacji Celowej nr 26/II/P/90011/2008/17/POPT/DFE zawartej w dniu 04.07.2017 r. z Ministerstwem Energii, otrzymał w dniu 30.08.2017 roku, refundację części kosztów operacyjnych poniesionych w II kwartale 2017 roku na realizację POPT 2014-2020 w Województwie Śląskim.

Kwota otrzymanego dofinansowania wynosi 390 797,79 PLN z RPD na rok 2017, w ramach Działania 1.1 Wsparcie zatrudnienia w sektorze energetyka.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach wraz z Związkiem Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku, serdecznie zaprasza na spotkanie informacyjne dla potencjalnych beneficjentów z obszaru subregionu południowego województwa śląskiego, w ramach następujących poddziałań Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020:

Czytaj więcej: Spotkanie informacyjne POIiŚ - Subregion Zachodni

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach wraz z Związkiem Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego, serdecznie zaprasza na spotkanie informacyjne dla potencjalnych beneficjentów z obszaru subregionu centralnego województwa śląskiego, w ramach następujących poddziałań Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020:

Czytaj więcej: Spotkanie informacyjne POIiŚ - Subregion Centralny

Prawie 5 milionów złotych zasili budżet Spółki Ciepłowniczo-Energetycznej Jaworzno III na dwa etapy poprawy efektywności dystrybucji ciepła poprzez likwidację niskiej emisji na terenie miasta. Dzięki środkom z programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 możliwe będzie zrealizowanie inwestycji o wartości ponad 7 milionów złotych.

Czytaj więcej: Miliony dla Jaworzna
 


Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach korzysta ze współfinansowania w ramach pomocy technicznej POIiŚ.