15 i 16 stycznia br. zostało podpisanych kolejnych 29 umów o dofinansowanie w ramach Działania 1.7 kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego w tym 23 umowy  w ramach poddziałania 1.7.1 i 6 umów w ramach 1.7.2

Czytaj więcej: Podpisanie umów z Przedsiębiorstwami Ciepłowniczymi oraz Wspólnotami Mieszkaniowymi z Piekar...
 


Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach korzysta ze współfinansowania w ramach pomocy technicznej POIiŚ.